Zachęcamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na wykonanie prac w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla potrzeb Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu.

Więcej informacji na temat zapytania: http://instytut-slaski.biuletyn.info.pl/77/zp-ofertowe-62014.html