logo-bip_minW związku z zamiarem wydania książki pt.: „Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia.”, opatrzonej nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.