Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu zamierza zakupić nowy sprzęt komputerowy. Oczekiwana specyfikacja sprzętu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji cenowych wraz z określeniem warunków gwarancji i serwisowania.