Biuletyn Informacji PublicznejZapraszamy do składania ofert.
Nazwa zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia budynku Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
Termin składania ofert: 8.12.2015 r. godz. 12.00.

Szczegółowe informacje i specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.