W dniu 13 grudnia br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość upamiętnienia wprowadzenia stanu wojennego. W czasie spotkania przemawiali wojewoda opolski Sławomir Kłosowski oraz Bogusław Bardon, przewodniczący Wojewódzkiej Rady…