W dniu 13 grudnia br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość upamiętnienia wprowadzenia stanu wojennego. W czasie spotkania przemawiali wojewoda opolski Sławomir Kłosowski oraz Bogusław Bardon, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego upamiętnili programem artystycznym „Mroki stanu wojennego” otwarcie wystawy „PRL stan wojenny, 13 grudnia 1981 r.”.

Najnowszą monetę kolekcjonerską, wydaną przez Narodowy Bank Polski, poświęconą pamięci ofiar stanu wojennego otrzymał Bogusław Bardon.

W ramach obchodów w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Violetta Porowska, Sławomir Kłosowski, Bogusław Bardon oraz Paweł Frącz, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Opolu otworzyli wystawę zawierającą m.in. podziemne wydawnictwa i pamiątki związane z działalnością opozycyjną w czasie stanu wojennego.

W Instytucie Śląskim, w holu na drugim piętrze można  również oglądać wystawę związaną ze stanem wojennym.

Instytut Śląski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej wydał ponadto dodatek do Nowej Trybuny Opolskiej, Rocznica stanu wojennego na Śląsku Opolskim zawierający szereg artykułów nt. przebiegu stanu wojennego oraz opozycji antykomunistycznej w regionie.