Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegały pod hasłem: „Żywe dziedzictwo. Tradycje od pokoleń”. Instytut Śląski włączył się w tę akcję i współorganizował trzy wydarzenia: 9 września wraz z Uniwersytetem Opolskim, Instytutem…