Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegały pod hasłem: „Żywe dziedzictwo. Tradycje od pokoleń”. Instytut Śląski włączył się w tę akcję i współorganizował trzy wydarzenia:

9 września wraz z Uniwersytetem Opolskim, Instytutem Historii UO i Diecezją Opolską zaprosiliśmy na zwiedzanie Katedry Opolskiej pod hasłem „Katedra Opolska – badania archeologiczne odkrywają tradycje pokoleń”. Nad całością wydarzenia czuwała dr Magdalena Przysiężna-Pizarska wraz z zespołem archeologów. Podczas zwiedzania można było podejrzeć pracę archeologów i zobaczyć niektóre z zabytków, odkrytych w katedrze podczas wykopalisk.

 

 

12 września w Młodzieżowym Domu Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Wsi Bogacica „Bogatalanta” spotkaliśmy się na pokazie 2 odcinków filmu o śląskich kobietach, którym towarzyszyła pogadanka pt. „ Zachowane Dziedzictwo. Śląskie kobiety – nasze babcie i prababcie”. Zaproszeni goście: prof. Adriana Dawid z Instytutu Historii UO, dr Joanna Lusek z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, dr Agnieszka Misiurska z Instytutu Śląskiego i Teresa Bursy z Izby Regionalnej „Chałpka Starzików” z Bogacicy rozmawiały na temat dziedzictwa przekazanego nam przez prababcie i babcie, mogliśmy również zobaczyć oryginalne stroje śląskie oraz kilka elementów wyposażenia domu śląskiego.

 

 

19 września w budynku Instytutu Śląskiego gościliśmy pracowników Europejskiego Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego: prof. Elenę Yagt-Yazykovą, prof. Adama Bodziocha, dr. Mateusza Antczaka i mgr. Dawida Mazurka. Tym razem przenieśliśmy się w czasie o kilkaset milionów lat, by porozmawiać o wpływie odległych dziejów geologicznych Śląska na historię, kulturę i współczesne życie ludności na Śląsku. Usłyszeliśmy wiele ciekawostek o wykopaliskach w Krasiejowie oraz o wyjątkowości terenu Opolszczyzny i Opola w okresie kredy, mającej już oficjalną nazwę własną „Opolska Kreda”, dzięki której współcześnie mógł rozwinąć się na naszym terenie m. in. przemysł cementowy.