Prezentowana praca poświęcona została problemom polskiej szkoły oraz kolejnym programowym i strukturalnym reformom systemu oświaty, postrzeganym przez pryzmat artykułów ukazujących się na przestrzeni trzech kolejnych dekad po przełomie 1989 r….