Prezentowana praca poświęcona została problemom polskiej szkoły oraz kolejnym programowym i strukturalnym reformom systemu oświaty, postrzeganym przez pryzmat artykułów ukazujących się na przestrzeni trzech kolejnych dekad po przełomie 1989 r. na łamach ośmiu opiniotwórczych tygodników. I choć w dobie coraz szybszego przepływu informacji formuła tego typu czasopism powoli się wyczerpuje, to dla swych odbiorców wciąż stanowią istotny fundament dyskursu intelektualnego oraz wyznacznik określonych sądów i ocen. Tygodniki opinii od wielu lat stanowią również istotne forum dyskusji nad najważniejszymi kwestiami społecznymi, a do takich bez wątpienia zaliczyć należy sferę edukacji. Reformy oświaty, kontrowersyjni ministrowie, mizeria finansowa, przeładowane podstawy programowe, ogromna skala problemów młodego pokolenia oraz niemal nieustanna krytyka nauczycieli, jako „uprzywilejowanej” grupy zawodowej, wszystko to budziło i nadal budzi zainteresowanie publicystów i czytelników. Jaki obraz polskiej szkoły wyłania się z analizowanych tekstów? O tym można się przekonać sięgając po książkę.

 

Zachęcamy do lektury i zapraszamy na jej promocję 30 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.