Z przyjemnością informujemy, że prof. Michał Lis, historyk i śląskoznawca, wieloletni pracownik Instytutu Śląskiego otrzymał wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w uznaniu za wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa…