Dnia 8 lutego 2023 r. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski podczas uroczystości podsumował projekty „Pod Biało-czerwoną”, „Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej mieszkańców Opolszczyzny” oraz inne wydarzenia i inicjatywy patriotyczne odbywające się w 2022 r.

W Sali im. Lecha Kaczyńskiego Wojewoda Opolski wręczył nagrody „Nasza Niepodległa Opolszczyzna” za „Patriotyzm w myśli i działaniu 2022”. Statuetki przyznane zostały przedstawicielom m.in. oświaty, mediów, służb mundurowych i instytucji, w tym Instytutowi Śląskiemu. Nagrodę odebrała Leokadia Drożdż, kierownik Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska. Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 29 im. Armii Krajowej oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Zespole Szkól im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu.

Fot. Wiktoria Mielniczek