Publikacja Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim, tom 2 jest pokłosiem zorganizowanej przez Instytut Śląski w grudniu 2021 r. drugiej edycji konferencji naukowej o tym samym tytule. Książka poświęcona jest prasie mniejszości narodowych i etnicznych w ujęciu historycznym, która ukazywała się w większości na Śląsku i Łużycach, ale także na polskim Pomorzu, serbskiej Wojwodinie oraz amerykańskim Chicago. Jest to zbiór 11 artykułów naukowych autorstwa badaczy z dziedziny historii, językoznawstwa, politologii czy socjologii reprezentujących takie ośrodki naukowe jak Instytut Śląski, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach, Instytut Serbołużycki w Budziszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet w Belgradzie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

Książkę podzielono na trzy segmenty – Śląsk, Łużyce oraz  Słowacy w Wojwodinie, Polacy w Chicago, pomorscy Kosznajdrzy. Poszczególne teksty skupiają się na wybranych tytułach prasowych, ich funkcjonowaniu, zasięgach, finansowaniu, poruszanych przez nie zagadnieniach politycznych, społecznych, religijnych, a przede wszystkim mniejszościowych. Z racji stulecia powstań śląskich, plebiscytu i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski nie zabrakło przyczynków dotyczących prezentacji wydarzeń lat 1918-1922 na Górnym Śląsku i Łużycach. Znajdziemy również rozważania dotyczące sytuacji prasy mniejszościowej w realiach „demokracji ludowej”.

Zebrane w publikacji teksty pozwalają spojrzeć na problem prasy mniejszości narodowych i etnicznych z różnych perspektyw dając szerokie rozeznanie w temacie. Ukazują bogactwo przywoływanych treści, złożoność poruszanych problemów i potrzebę dyskusji o nich stanowiąc tym samym punkt wyjścia do dalszych badań prasoznawczych.

Zapraszamy do zakupu w naszej księgarni i lektury!