Informujemy, że już w tym tygodniu dostępny będzie najnowszy, XXII tom cyklu „Colloquium Opole. Polacy – Czesi – Niemcy. Sąsiedztwo w XXI wieku”. Opracowanie przygotowane pod redakcją dra Marka Mazurkiewicza, dr Agaty Haas i Roberta Wieczorka zawiera materiały z konferencji „Colloquium Opole 2019. Konferencja pokoju z 1919 roku. Jak tworzono ład wersalski”.

Tom zawiera 10 artykułów autorstwa znamienitych naukowców, specjalistów i znawców poruszanego tematu. Monografia została podzielona na cztery rozdziały: „Europa po traktacie”, „Wersalskie wizje i zagrożenia nowego ładu w Europie”, „Nowe państwa i społeczeństwa w nowej erze. Zmiany cywilizacyjne w Polsce, Niemczech i Czechosłowacji po 1919 roku” oraz „Obywatel wobec odwrotu od demokratyzacji”. Już dziś zapraszamy do lektury!