Pragniemy poinformować, że dostępna jest w sprzedaży publikacja Józefa Szymeczka pt. “Znad Olzy nad Odrę. Studia zaolziańskie”.

Książka obejmuje prace Józefa Szymeczka opublikowane w wydawnictwach Instytutu Śląskiego w latach 2008–2021. Redaktorzy tomu przy jego konstruowaniu przyjęli schemat problemowy.

Teksty zostały zgrupowane w trzech blokach tematycznych.

W pierwszym pomieszczono teksty poświęcone najnowszym dziejom Zaolzia. W kolejnym znalazły się opracowania obrazujące poszczególne aspekty położenia mniejszości polskiej w Republice Czeskiej. Część ostatnia zawiera rozważania dotyczące stosunku wzajemnego Polaków do Czechów i vice versa.

Publikację można zakupić pod tym adresem.