Ogromny smutek i ból sprawiła nam dzisiaj wiadomość o odejściu pani dr hab. Joanny Dybowskiej, prof. PIN-IŚ, pracownika naukowego Zakładu Badań Regionalnych i Lokalnych Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu i członka Rady Naukowej Instytutu PIN-IŚ.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 15 grudnia 2018 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi. Wystawienie zwłok w nowej kaplicy o godz. 13:00, Msza św. o godz. 13:30, pogrzeb w nowej części cmentarza.