W dniu 19 września 2013 r., po długiej chorobie, zmarł

profesor doktor habilitowany

Damian Jerzy Tomczyk

pracownik Instytutu Śląskiego w latach 1973-1984 oraz 1985 -1992. Od 1 X 1992 r. pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnej Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie, zatrudniony kolejno na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 1993r.) oraz profesora zwyczajnego (od 2004r.).

Urodził się 22 lipca 1942 r. w Podłężu Szlacheckim. Po ukończeniu w 1960 r. niemodlińskiego Liceum Ogólnokształcącego, odbył, w latach 1960-1965, studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie (1965-1966), Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1966-1973). Kontynuując pracę naukową, uzyskał w 1971 r. doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1973 podjął pracę w Instytucie Śląskim – Instytucie Naukowo-Badawczym w Opolu. W latach 1979-1981 pełnił stanowisko dyrektora i starszego kustosza Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Po kolokwium habilitacyjnym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskał w 1989 r. stopień doktora habilitowanego. Jako samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii im. Jana Długosza uzyskał w 2002 roku tytuł naukowy profesora.

Historyk o bogatym warsztacie badawczym, mediawista i badacz dziejów najnowszych – historii Polski i historii Śląska, historii wojskowości, sfragistyki i heraldyki.

Do najważniejszych prac zaliczał – wydane w Instytucie Śląskim:

Pieczęcie górnośląskich cechów rzemieślniczych z XV-XVIII wieku i ich znaczenie historyczne (Opole 1975);

Studia z dziejów rzemiosła Śląska Opolskiego przed epoką kapitalizmu (Opole 1976);

Przełamanie linii Odry w 1945 roku przez Armię Radziecką na Śląsku Opolskim (1976);

Śląsk Opolski 1945. Militarne i polityczne problemy okresu wyzwolenia (1989).

Ponadto jest autorem prac:

Najmłodsi jeńcy w historii wojen. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf (1993);

Herby miast Śląska Opolskiego (1996);

Wspólnie ze Stefanem Ziarko przygotował :

Herby oraz inne symbole samorządowe miast i gmin województwa opolskiego (2000);

Niegdyś młodzież dzisiaj chluba. Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie 1949-2009 (2011).

Pan Profesor Tomaczyk był aktywnym działaczem społecznym, członkiem Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Opolu (1979-1981), Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Opolu (1973-1985) – w latach 1979-1984 czł. Prezydium); Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach (1985-1996); Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Opolu (1996-2000); Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych od 1982 (w latach 1985-1990 przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Wojewódzkiego w Opolu). W uznaniu zasług otrzymał w 2006 r. certyfikat i wpis do „Złotej Księgi Nauki Polskiej.”

Odznaczony został  m.in: Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

przyg. Michał Lis