Na zaproszenie Domu Dziennego Pobytu „Malinka” w Opolu, w ramach Wszechnicy Historyczno-Krajoznawczej dla Seniorów, pracownicy Instytutu Śląskiego Joanna Siek i Krzysztof Stecki przedstawili film „Opolskie place: Jana Pawła II i św. Sebastiana wczoraj i dziś” zrealizowany przez Opolską Fundację Filmową OFFilm oraz wygłosili prelekcję na temat „Opolskie Place – wczoraj i dziś”.

Prelekcję, która miała miejsce w dniu 21.10.2022 r., przygotował i prowadził Tadeusz Jacek Rogoża.

Licznie zebrani seniorzy wysłuchali opowieści o czasach najdawniejszych, wygłoszoną przez Joannę Siek. Następnie Krzysztof Stecki przedstawił opolskie place przekrojowo w późniejszych czasach, prezentując zdjęcia i mapy od XIX w. do dzisiaj. Niektóre z tych miejsc wywołały wiele wspomnień, którymi uczestnicy żywo dzielili się z prowadzącymi.

W bardzo miłej atmosferze i przy ciekawej dyskusji upłynął czas spotkania.

 

Autor zdjęć: Tomasz Rosiński z DDP MALINKA