Serdecznie zapraszamy na wydarzenie pt. „Katedra Opolska – badania archeologiczne odkrywają tradycje pokoleń”, które odbędzie się w sobotę (9 września) w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W godzinach 10.00-20.00 zwiedzać będzie można stanowiska archeologiczne. Prace prowadzone są od ubiegłego roku i pozwoliły odsłonić cenne relikty architektury z początku wieku XIII.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Katedra Opolska) jest najważniejszą świątynią w Opolu. Założono ją na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego. Zachowane detale architektoniczne i nawarstwienia kulturowe archeologiczne pokazują świetność i rozmach kulturowy dawnych wieków. Odkryte pod posadzką obecnej katedry relikty stanowią dolne partie murów kościoła, którego istnienie poświadcza dokument z 1223 roku w którym wymieniany jest pleban Reginald. Świątynia składała się z prezbiterium z aneksem po stronie północnej, transeptu, trójnawowego korpusu oraz masywu wieżowego tzw. westwerku. Odkrycia, których dokonano w Katedrze Opolskiej mają ogromną wartość dla historii miasta i województwa oraz pokazują piękno zachowanego dziedzictwa kulturowego naszych przodków.

Przewodnikiem zwiedzania będzie dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, która koordynuje prace archeologiczne w Katedrze Opolskiej. Jest również związana z Zakładem Edukacji i i Promocji Dziedzictwa Śląska Instytutu Śląskiego.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, więcej informacji znaleźć można pod tym linkiem.

Współorganizatorami wydarzenia są Instytut Śląski i Diecezja Opolska.