Zapraszamy do udziału w warsztatach „Koalicje dla Niepodległej” w Opolu

 

Warsztaty realizowane są w ramach programu szkoleniowego przygotowującego do realizacji projektów w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”. Celami programu są: włączenie mieszkańców Polski we wspólne działania dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa, w szczególności upowszechniające wiedzę o odzyskiwaniu niepodległości i odbudowy polskiej państwowości na poziomie lokalnym oraz krzewienie współpracy między podmiotami. Dofinansowanie w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej” mogą otrzymać wyłącznie projekty realizowane we współpracy z partnerami.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy do udziału przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacją projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego, adresowanych do lokalnych społeczności.

Szkolenia podzielone zostaną na dwa dni. Pierwszy dzień będzie dotyczył zagadnień partycypacji oraz animacji. Drugi dzień przeznaczymy na rozwój umiejętności budowania partnerstw oraz tworzenie wstępnych opisów własnych projektów przedstawicieli organizacji i instytucji obecnych na szkoleniu.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

  • poznają definicje i rodzaje partnerstwa
  • otrzymają pakiet inspiracji i dobrych praktyk
  • zaprojektują swoje partnerskie działania animacyjne

 

Termin i lokalizacja

6-7 czerwca 2019 – godz. 9.30-16.30

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17

 

Link do rejestracji:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX-K38TlCy2uAgF68CaiauYwxw2MxmE0zbQsjiOv1rfDzIng/viewform

Szczegółowe informacje o warsztatach:

szkolenia@niepodlegla.gov.pl

tel. 22 18 22 605

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/

 

Program warsztatów