Księgarnia Instytutu Śląskiego będzie Państwu regularnie przedstawiać swoją ofertę publikacji śląskoznawczych na łamach “Nowej Trybuny Opolskiej”. Pierwszy opis dotyczy publikacji Renaty Sołtysek “Bogu na chwałę, nam na zbawienie”. Budownictwo kościołów na Śląsku Opolskim w Polsce Ludowej (1945–1989), który ukazał się w dodatku “WEEKEND z rodziną” 4-5 lutego 2023 r. Przedstawia ona – na tle wydarzeń historycznych – imponujący bilans powojennego budownictwa sakralnego na Opolszczyźnie, będący efektem starań duchownych, budowniczych i parafian, a także nowy styl architektoniczny, którego jedną z głównych cech jest wymowna skromność.