Instytut Śląski realizuje program współpracy ze szkołami, w ramach którego oferuje „Szkołom Partnerskim Instytutu Śląskiego” opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w organizowanych warsztatach, konkursach, turniejach debat oksfordzkich, szkoleniach czy spotkaniach naukowych.
Porozumienie partnerskie o współpracy edukacyjnej zostało już podpisane z dr Dorotą Gajdą-Szczegielniak – dyrektor z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu oraz Krystyną Błażewską – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.
Zależy mam na wspieraniu inicjatyw edukacyjnych promujących tematykę śląską oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży i nauczycieli.

Fot. L. Drożdż.