W “Nowej Trybunie Opolskiej” z 4-5 marca 2023 r. Damian Kaniak przybliża jedną z dwóch publikacji poświęconych wybitnemu językoznawcy, slawisty i śląskoznawcy, Stanisławowi Rospondowi. Wspomnienia z różnych źródeł, głównie z artykułów Droga do Śląska, które ukazały się w latach 1967-1971 w “Kwartalniku Opolskim”, wybrała i opracowała Stanisława Sochacka, kontynuatorka redakcji 17-tomowego Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska.