Już w najbliższą sobotę będziemy obchodzić jedną z najważniejszych dla Śląska rocznic. Sto lat temu odbył się plebiscyt, w którym Ślązacy mieli zdecydować o przynależności państwowej obszaru plebiscytowego obejmującego większość Górnego Śląska. 100-lecie plebiscytu rozpoczyna też tegoroczne uroczyste obchody rocznic wydarzeń, których punktem kulminacyjnym i zwrotnym było III powstanie śląskie. W związku z tym, razem z szeregiem instytucji lokalnych zapraszamy do zwiedzania dwóch wystaw plenerowych i lektury naszej “Gazety Plebiscytowej”.

Program

19 marca 2021 – Godz. 14.00 – Rynek w Opolu
Otwarcie wystawy „Plebiscyt słów – Opole 1921”, połączone z krótkim briefingiem przedstawiciela Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu / Pełnomocnika Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych związanych z 100. rocznicami III Powstania Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Macierzy.
Wystawa przedstawia Opole okresu plebiscytu, a jej integralną część stanowią filmowe etiudy powstańcze dostępne online poprzez kody QR umieszczone na planszach.
Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Opolu, Miasto Opole, Instytut Śląski, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.

20 marca 2021 – Godz. 14.00 (aktualizacja) 19 marca 2021 – Godz. 17.00– Muzeum Śląska Opolskiego
Otwarcie wystawy „100 lat temu – plebiscyt na Górnym Śląsku”. Wystawa częściowo plenerowa przed budynkiem Muzeum, opiera się niemal wyłącznie na jego zbiorach własnych. Składają się na nią polskie i niemieckie, związane z plebiscytem fotografie, dokumenty, mapy, broń, prasa śląska, wydawnictwa książkowe i broszury, plakaty, afisze, ulotki i inne drobne pamiątki propagandowe (m. in. odznaki i medale).
Organizatorzy: Muzeum Śląska Opolskiego, patronat honorowy: Komitet Honorowy obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

19-20 marca 2021
Do sobotniego wydania „Nowej Trybuny Opolskiej” zostanie dołączona „Gazeta Plebiscytowa” – wydane przez Instytut Śląski, fikcyjne pismo zawierające przedruki autentycznych wycinków z prasy polskiej na Górnym Śląsku okresu plebiscytu. Stanowi ono rodzaj syntezy prezentującej nastroje zantagonizowanego na gruncie narodowej tożsamości społeczeństwa regionu, w tym gorącym politycznie okresie. Gazeta będzie też kolportowana bezpłatnie przez harcerzy ZHR w czasie piątkowego otwarcia wystawy na ulicach Opola. Zostanie również opublikowana online na stronach Instytutu Śląskiego.
Organizatorzy: Instytut Śląski