Konstytucja marcowa 1921, księga Konstytucji otwarta na artykule 54 (rota przysięgi), przygotowana do aktu zaprzysiężenia prezydenta Źródło: fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWNPrzed równo stu laty Sejm Ustawodawczy uchwalił pierwszą po odrodzeniu państwa polskiego pełną konstytucję – tzw. “Konstytucję marcową”. Z tej okazji zapraszamy do udziału w nowym konkursie tematycznym Instytutu Śląskiego.

Aby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytania konkursowe w formularzu zamieszczonym tutaj.

Warunkiem zdobycia nagród jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodzimy upominkami trzy najszybsze zgłoszenia oraz dwa wylosowane spośród pozostałych zgłoszeń. Zachęcamy więc do pośpiechu, ale też do ostrożnego udzielania odpowiedzi!

Regulamin konkursu (PDF).

Fot. Konstytucja marcowa 1921, księga Konstytucji otwarta na artykule 54 (rota przysięgi), przygotowana do aktu zaprzysiężenia prezydenta
Źródło: fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konstytucja-marcowa;3925271.html