Nowy rok 2020 Instytut Śląski przywitał dwunastoma nowymi publikacjami śląskoznawczymi opublikowanymi samodzielnie bądź we współpracy z innymi instytucjami. Zapraszamy do księgarni.