Wspólnie z lokalnymi instytucjami, wojskiem oraz władzami miasta i regionu przedstawiciele Instytutu Śląskiego uczcili pamięć o wybuchu II wojny światowej składając kwiaty pod budynkiem konsulatu RP – polskiej placówki konsularnej działającej w Opolu w okresie międzywojennym, pod tablicą upamiętniającą deportację działaczy polskich Śląska Opolskiego na ścianie dworca PKP w Opolu oraz pod Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.