Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Śląskiego pt. Wielojęzyczność w przestrzeni publicznej. Śląsk i Łużyce na tle krajowym i europejskim II. Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w perspektywie historycznej jest planowana na 8 grudnia 2021 w trybie stacjonarnym.

W jej trakcie chcielibyśmy poruszyć między innymi tematy takie, jak:

  • dzieje poszczególnych tytułów prasowych mniejszości narodowych i etnicznych,
  • ich rola w podtrzymywaniu języka i świadomości narodowej,
  • problematyka poruszana na łamach pism mniejszości,
  • język prasy mniejszościowej,
  • prezentacja wydarzeń lat 1918-1922 na Górnym Śląsku i Łużycach,
  • prasa mniejszościowa w krajach realnego socjalizmu wobec wyzwań współczesności.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do końca sierpnia 2021 r. na adresy: p.palys@instytutslaski.pl lub a.haas@instytutslaski.pl

Pobierz pełną treść Call for papers (PDF).