Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu “Colloquium Opole”. Tegoroczne spotkanie będzie nosiło tytuł “O pojęciu demokracji we współczesnej Europie z historycznej i politologicznej perspektywy”.

 

Uczestnicy będą tegoroczną problematykę konferencji omawiać poprzez próbę:

  1. refleksji o kierunkach rozwoju koncepcji demokracji w kontekście współczesnych jej zagrożeń autorytaryzmem i populizmem oraz problemów, związanych z utratą wiary w jej sprawczość i reprezentację,
  2. retrospektywnego i porównawczego spojrzenia na instytucję wyborów jako narzędzia (fundamentalnej) zmiany społecznej z polsko-czesko-niemieckiej perspektywy,
  3. definicji doświadczenia demokracji, jako czynnika kulturotwórczego i kształtowania postaw obywatelskich,
  4. analizy porównawczej koncepcji i systemów nauczania wartości demokratycznych w polskim, czeskim i niemieckim systemie edukacji i szkolnictwa wyższego,
  5. oceny perspektyw ewolucji koncepcji demokracji, także w kontekście funkcjonowania i dynamiki integracji europejskiej.

Program konferencji: