Prawie 100 osób wzięło udział w warsztatach edukacyjnych promujących postać Jana Matejki. Uczestnicy to uczniowie z V LO w Opolu oraz studenci Uniwersytetu Opolskiego, którzy w czasie spotkania odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością zawodową malarza. Zadawali je natomiast podczas swoich wystąpień: dr Dorota Gajda-Szczegielniak – dyrektor V LO w Opolu, dr Dariusz Gołębiowski, który ponadto zachęcił uczniów V LO do stworzenia memów, ich tłem były obrazy pędzla Jana Matejki, natomiast dr hab. Marek Białokur, prof. UO inspirował zebranych do stworzenia własnego banknotu. Karolina Biedka przeprowadziła quiz, w którym uczestnicy mogli się wykazać swoją wiedzą na temat malarza i jego rodziny. O patronach 2023 roku uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również o Janie Matejce – upamiętnionych przez Instytut Śląski opowiedziała Leokadia Drożdż.

Serdecznie Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych.

fot. P. Solga, D. Gołębiowski, L. Drożdż

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.