Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 27 czerwca 2018 r., o godz. 14.00 w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 201 (II piętro).

Dr hab. Piotr Pałys, prof. PIN-IŚ wygłosi wykład pt. Położenie konfesyjne mniejszości serbołużyckiej w okresie międzywojennym, zaś dr Bernard Linek zaprezentuje 81. tom „Studiów Śląskich” pt. Kościoły na Śląsku.

Więcej informacji.