Konkurs na Dzień Dziecka - strony z książki Józefa Ondrusza, Cudowny chleb

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie „Dzień Dziecka z legendami śląskimi”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie kolażu ilustrującego jedną ze śląskich legend.

Trzy najbardziej kreatywne prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi upominkami Instytutu Śląskiego.

Zasady konkursu są następujące:
1. Prace w formie kolażu muszą mieć formę płaską i być wykonane w formacie A4.
2. Mogą być one wysyłane przez rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli w imieniu niepełnoletnich uczestników.
3. Kolaże należy opisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, temat pracy, nazwę szkoły, numer telefonu oraz adres e-mail dziecka bądź opiekuna.
4. Prosimy nadesłać je pocztą na adres: Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45–082 Opole, bądź złożyć w Sekretariacie Instytutu (pok. 303) w godzinach 8.00–15.00.
5. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna (formularz do ściągnięcia tutaj).
6. Na dzieła naszych najmłodszych sympatyków czekamy do 15 czerwca (decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy do puszczenia wodzy wyobraźni i kreatywnego podejścia do tematu!

Regulamin konkursu (PDF).

Formularz zgody opiekuna dla niepełnoletnich uczestników (DOCX).