Akademia-PrószkówZapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się w formie hybrydowej, 9 czerwca 2021 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na kanale YouTube Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu) i na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu).

Wykład pt. Królewska Akademia Rolnicza w Prószkowie (1847-1881). W kręgu niemieckich uczonych i polskich studentów, wygłosi dr hab. Mariusz Patelski, prof. UO.

Dr hab. Mariusz Patelski prof. UO – historyk, absolwent WSP w Opolu (1991 r.). Od 1993 r. pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi z badania zakresu historii wojskowej XIX i XX wieku, biografistyki, opozycji antykomunistycznej w PRL oraz ruchów młodzieżowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Autor m.in. książek: „Gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski. — żołnierz i dyplomata”, „Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990”; „Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim”, “Czujni strażnicy demokracji ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990”, a także redaktor pamiętników gen. Tadeusza Rozwadowskiego „Wspomnienia Wielkiej Wojny”. W swoim dorobku posiada artykuły naukowe, publikowane m.in. w paryskich „Zeszytach Historycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Sobótce”, „Studiach Śląskich”, „Wiekach Starych i Nowych” oraz w „Arcanach”.