27 maja 2021 r. Instytut Śląski podpisał umowę o współpracy z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym.

Strony zadeklarowały w niej podjęcie jak najszerszej współpracy w dziedzinie badań naukowych, edukacji, popularyzacji wiedzy i inicjatyw kulturalnych. Priorytetowym przedmiotem tej współpracy ma być historyczna i współczesna problematyka regionu śląskiego, narodu i państwa czeskiego oraz relacji polsko-śląsko-czeskich, ujmowanych w kontekście Europy Środkowej.

Podpisy pod umową złożyli dr Ryszard Gładkiewicz – przewodniczący Zarządu Towarzystwa, prof. dr. hab. Zenon Jasiński – wiceprzewodniczący Zarządu oraz dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego.

(fot. Karolina Solga)