Serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji

konkursu „Opowiem Ci o Kresach” – śląskie losy kresowej rodziny

w kategoriach:

  • uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • osoby pełnoletnie
  • kategoria otwarta (NOWOŚĆ!) 

            Jeśli masz kresowe korzenie lub dziedzictwo Kresów Wschodnich jest Ci bliskie, zapraszamy do udziału w konkursie „Opowiem Ci o Kresach” – śląskie losy kresowej rodziny przeznaczonym dla mieszkańców województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

            Znajdź w swoim środowisku pamiątki związane z Kresami – niepublikowane wspomnienia Kresowian, rodzinną fotografię  rzecz codziennego użytku przywiezioną z Kresów, lub przedstaw  powojenne losy rodziny kresowej w nowym miejscu zamieszkania – opisz je, przepisz, opracuj.    Możesz w ten sposób pomóc nam ocalić od zapomnienia dziedzictwo kresowe na Śląsku.

Nowością w tej edycji jest kategoria otwarta, gdzie tematykę konkursową można przedstawić za pomocą nowoczesnych form przekazu (np.: film, prezentacja multimedialna, audycja).

Szczegóły w regulaminie.

Pracę konkursową przywieź lub prześlij do Instytutu Śląskiego (ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub na adres: konkurs@instytutslaski.pl w terminie 2 stycznia–31 marca 2024 r. (z dopiskiem „Opowiem Ci o Kresach”).

Plakat, regulamin i dokumenty do pobrania