Przestawiamy nową publikację Instytutu Śląskiego, autorstwa dr Agnieszki Misiurskiej: Budowa państwa polskiego w latach 1918–1922 w optyce francuskiej i brytyjskiej prasy codziennej.

Praca stanowi efekt analizy czterech dzienników francuskich i czterech brytyjskich, na łamach których relacjonowano wydarzenia w nowo powstałej Polsce – proces budowy zrębów ustrojowych, sytuację polityczną, dyplomatyczne i militarne zabiegi o granice, budowanie relacji z zagranicą czy nadzwyczaj trudną sytuację gospodarczą i społeczną. Zbudowany w zachodniej prasie obraz Polski wynikał z różnych elementów – źródeł informacji, zabiegów strony polskiej i rywalizujących z nią państw, a także roli, jaką dla niej przewidziały w swej wizji Europy Francja i Wielka Brytania. Zachęcamy do lektury.

Książkę można nabyć pod adresem: https://instytutslaski.pl/ksiegarnia/budowa-panstwa-polskiego-w-latach-1918-1922-w-optyce-francuskiej-i-brytyjskiej-prasy-codziennej/