Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację  epidemiczną i możliwość znalezienia się w najbliższym czasie miasta Opole w czerwonej strefie, wraz z Komitetem Organizacyjnym konferencji podjęto decyzję o przełożeniu konferencji pt. 100 lat demografii w Polsce. Aspekty regionalne, z planowanego terminu (4.11.2020 r.) na rok następny. Mamy nadzieję, że ze względu na złożone uwarunkowania i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom konferencji, decyzja Komitetu Organizacyjnego konferencji spotka się z Państwa zrozumieniem.

Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją oraz uwzględniając stopień podjętych działań organizacyjnych i stan ich zaawansowania chcielibyśmy, aby konferencja mogła się odbyć w możliwie niezmienionym kształcie w przyszłym roku. Ustalenie i podanie nowego terminu konferencji nastąpi niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej. W związku z powyższym, wyrażamy nadzieję, że podtrzymacie Państwo chęć udziału w przyszłorocznej konferencji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: r.wieczorek@instytutslaski.pl