Instytut Śląski w ramach programu „Niepodległa na lata 2017–2022” realizuje projekt Debaty oksfordzkie – historyczne postaci związane z walkami o polskość Śląska.

W roku bieżącym odbędzie się I Opolski Turniej Debaty Oksfordzkiej, który zamierzamy kontynuować w przyszłych latach. Celem naszych debat jest włączenie młodych ludzi w społeczne dyskusje, wzbudzenie refleksji nad ważnymi dla naszego społeczeństwa problemami, zmotywowanie do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie. Ważne jest, aby uczniowie szkół średnich wypracowali własny pogląd na różne sprawy, by potrafili zająć jasne stanowisko i obronić je wyważonymi argumentami. Dzięki debatom uczymy młodych ludzi mądrze i kulturalnie się spierać, stanowczo acz z szacunkiem dla swoich adwersarzy zaznaczać własne stanowisko w dyskusji, debatować z zapałem i zaangażowaniem, nie zapominając przy tym o kulturze języka.

Na I Opolski Turniej Debat Oksfordzkich można się zgłaszać za pomocą formularza google instytutslaski.pl/debata od 5.10.2020 r. od godz. 9.00 do 11.10.2020 r. do godz. 21.00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Dodatkowych informacji udziela Leokadia Drożdż: l.drozdz@instytutslaski.pl