Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2020 r. wszystkie adresy internetowe Instytutu Śląskiego zmieniają końcówkę z .com na .pl

Zmiana dotyczy w szczególności:

  • Strony głównej Instytutu: instytutslaski.com (od teraz instytutslaski.pl)
  • Biuletynu Informacji Publicznej: bip.instytutslaski.com (od teraz bip.instytutslaski.pl)
  • Strony czasopisma Studia Śląskie: studia-slaskie.instytutslaski.com (od teraz studia-slaskie.instytutslaski.pl)
  • Wszystkich adresów email, np. sekretariat@instytutslaski.com (od teraz sekretariat@instytutslaski.pl)

Adresy z końcówką .com będą służyć nadal jako przekierowania do aktualnych adresów.