W piątek 2 października na osiedlu Armii Krajowej odbyła się uroczystość 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz 25-lecie powołania Zarządu Okręgu Opolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Instytut Śląski reprezentowany był przez Dyrektora, dra Bartosza Kuświka, a także przedstawicieli Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląskiego: Leokadię Drożdż i Krzysztofa Marcinkiewicza.
Podczas uroczystości pracownicy Instytutu Śląskiego otrzymali zaszczytne wyróżnienia: Krzysztof Marcinkiewicz otrzymał Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, natomiast dr Bartosz Kuświk Medal Pamiątkowy Opolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.