W dniu 21 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odbył się IV Turniej Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. Tym razem poświęcony 20-leciu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie Edukacyjne „Mickiewicz” z Kluczborka, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku oraz Instytut Śląski.

Debaty poprzedziło szkolenie dla uczestników turnieju z tematyki Unii Europejskiej, przeprowadzone w siedzibie Instytutu Śląskiego 14 maja br. przez dr. Filipa Tereszkiewicza z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W turnieju wzięły udział drużyny z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku (opiekun Joanna Piłat), Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku (opiekun Joanna Piłat), I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie (opiekun Marek Koloch), II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu (opiekun Marzanna Gądek-Radwanowska), Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach (opiekun Jarosław Dytka, Iwona Jakóbczak – dyrektor szkoły), Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu (opiekun Arkadiusz Wickiewicz, Agata Maziakowska – dyrektor szkoły).

Debaty otworzył Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Opolski Wicekurator Oświaty Marek Leśnika i dr Bartosz Kuświk dyrektor Instytutu Śląskiego.

Młodzież debatowała nad następującymi tezami:

  1. Na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku w większym stopniu skorzystały państwa „starej Unii” niż nasz kraj i jego obywatele.
  2. Polska w Unii Europejskiej, to państwo którego potencjał nie został wykorzystany.
  3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest gwarantem bezpieczeństwa ekonomicznego kraju.
  4. Rezygnacja z części suwerenności państwowej zrekompensowana Polsce została poprzez znaczący wzrost gospodarczy.

Debaty oceniało jury, w skład którego weszli: dr Bartosz Kuświk – dyrektor Instytutu Śląskiego; dr Angelika Blinda – Instytut Pamięci Narodowej – Oddział IPN w Katowicach; dr Agnieszka Misiurska – Instytut  Śląski; dr Bernard Linek – Instytut  Śląski; dr Marek Mazurkiewicz – Instytut Śląski, Uniwersytet Opolski; Kacper Nowina-Konopka – wiceprezes zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Nad całością przebiegu debat czuwali Marszałkowie, którymi byli: Szymon Turcza – członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i Kacper Barełkowski z Fundacji „Projekty Edukacyjne” w Poznaniu. Sekretarzami Marszałków były uczennice z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu Dominika Kopiec i Aleksandra Brożek.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju zajęli się Leokadia Drożdż i Piotr Solga z Instytutu Śląskiego. Debatom przyglądali się ponadto uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci historii Uniwersytetu Opolskiego z prof. Markiem Białokurem.

W turnieju zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Nagrody wręczyli Opolski Kurator Oświaty Joanna Raźniewska i dr Bartosz Kuświk dyrektor Instytutu Śląskiego.

Dziękujemy szczególnie Krystynie Błażewskiej dyrektor z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku oraz Piotrowi Ostrowskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Edukacyjnego „Mickiewicz” z Kluczborka, za możliwość współorganizowania turnieju oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie IV Turnieju Debat Oksfordzkich o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!