słownik-gwar-XVIII - ilustracja okładki tomu

Z radością informujemy, że ukazał się XVIII tom „Słownika gwar śląskich”! Najnowszy tom zawiera hasła w zakresie MACAĆ (SIĘ) – MASYWNY, które zostały opracowane przez zespół dialektologów Instytutu Śląskiego: dr Agatę Haas, dr hab. Małgorzatę Iżykowską, dr Krzysztofa Kleszcza oraz dr Marzenę Muszyńską.

„Słownik gwar śląskich” ukazuje się nieprzerwanie od 2000 r. i notuje oraz opisuje ogromną ilość poszczególnych wyrazów charakterystycznych dla gwar śląskich. Mimo naukowego charakteru posiada on niezwykle czytelną i przejrzystą strukturę. Słownik zawiera wiele istotnych informacji o poszczególnych leksemach gwar śląskich, począwszy od wyjaśnienia ich znaczenia poprzez podanie lokalizacji występowania danego wyrazu, przywołanie cytatu ukazującego jego użycie w kontekście, aż do wskazania jego form, wyrazów bliskoznacznych czy też etymologii. „Słownik gwar śląskich” ukazujący bogactwo leksyki gwar śląskich to publikacja wyjątkowa, stanowiąca jeden z kluczowych wieloletnich projektów Instytutu Śląskiego.

Zapraszamy do lektury!