W roku bieżącym przypada 80 rocznica inauguracji działalności powołanego do życia w Katowicach stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, którego sukcesorem jest dzisiejszy Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu. Głównym punktem obchodów tej rocznicy będzie międzynarodowa konferencja naukowa: Rola i miejsce instytutów humanistycznych w systemie nauki polskiej i europejskiej. Towarzyszyć jej będzie wystawa: Ludzie Instytutu Śląskiego. Ukaże się drukiem także okolicznościowa publikacja.

Więcej informacji na stronie Jubileuszu.