W dniach 21.-22.06.2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja otwierająca interdyscyplinarny projekt popularnonaukowy: Kresowianie na Śląsku po 1945 r. Organizatorem konferencji był Instytut Śląski, który na przedsięwzięcie uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wojewoda Opolski i Marszalek Województwa udzielili patronatów indywidualnych.

W obradach wzięło udział kilkudziesięciu naukowców i popularyzatorów tematyki z wielu ośrodków w kraju, m.in. z warszawy, Krakowa, Lublina, Bydgoszczy, Katowic, Wrocławia, Bytomia, Gliwic i Opola. Zaprezentowane referaty udowodniły, że zainteresowanie problematyką kresową jest wciąż żywe. Ze względu na rozległość tematyki wymaga jednak ciągłego oglądu naukowego.

Zasadniczym celem podjętego projektu, jak informowali organizatorzy, jest przede wszystkim scalenie dotychczasowego dorobku badawczego oraz publicystycznego w jednym, uporządkowanym tematycznym kompendium wiedzy Leksykonie, z ujętymi hasłami biograficznymi i dziedzinowymi.
Zaprezentowane podczas konferencji referaty zostaną wykorzystane do opracowania poszczególnych haseł leksykonu. Pozwoli to ocalić przeniesione dziedzictwo polskich Kresów na teren Śląska po II wojnie światowej.

Maria Kalczyńska