Zapraszamy na międzynarodową konferencję Zakładu Badań Historycznych, Niemcoznawczych i Bohemistycznych pt. Wieś śląska – zderzenie kultur, która odbędzie się 04.12.2013r. w siedzibie PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu (s.201). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 9:30.

Wśród zaproszonych gości znajdują się  pracownicy naukowi skupiający swoje zainteresowania wokół zagadnień kulturoznawczych, historycznych i językoznawczych. Referenci zewnętrzni są pracownikami ośrodków zagranicznych, tj. Saksońskiej Akademii Nauk w Lipsku, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Uniwersytetu w Ostrawie oraz polskich, tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Pobierz: