Informujemy o zarządzeniu nr 19 Dyrektora PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu o powołaniu komisji do przeprowadzenia wyborów w grupie pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta.

Pobierz treść zarządzenia