Zapraszamy na kwietniowe otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali 201 PIN-Instytutu Śląskiego.

2Wykład pt. Czesi a Polacy na Zaolziu w latach 1945–1949 wygłosi Doc. PhDr. P.h.D. DSc. Jiří Friedl. Wykład połączony będzie z prezentacją książki Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949.

Więcej informacji o spotkaniu tutaj.