Na prośbę Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Poszanowanie praw mniejszości jako fundament wykorzystania przez region różnorodności etnicznej”, która odbędzie się 25 marca br. o godzinie 1000 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W roli referentów konferencji wezmą udział także dwaj pracownicy Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego: dr Piotr Pałys i dr Marek Mazurkiewicz.

Konferencja ta jest regionalnym elementem ogólnopolskiej kampanii promującej używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pt. „Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem”, realizowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Celem kampanii jest zachęcenie osób należących
do mniejszości narodowych i etnicznych do posługiwania się swoimi ojczystymi językami, dbania o ich rozwój, a także upowszechnienie wiedzy na temat praw językowych
i zachęcenie do korzystania z nich.

Opolskim elementem kampanii organizatorzy zamierzają na zagadnienie obecności mniejszości narodowych i etnicznych w regionie spojrzeć z szerszej perspektywy. Wspólnie z praktykami i ekspertami pragną zastanowić się nie tylko nad kwestią możliwości i faktycznej realizacji praw tych grup, a również nad ich znaczeniem w życiu społecznym regionu i praktycznym wymiarem regionalnej różnorodności etnicznej.

Udział w konferencji można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 77 45 24 435 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mmazurkiewicz@opole.uw.gov.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 marca. Liczba miejsc ograniczona!

Loga organizatorów konferencji