Okłdaka tomu 86087 czasopisma "Studia Śląskie"Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się w formie hybrydowej, 17 listopada 2021 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego oraz na kanale YouTube Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu) i na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu).

Tom 86-87 „Studiów Śląskich” zaprezentuje dyrektor Instytutu Śląskiego, dr Bartosz Kuświk.
Wykład pt. Wrocław jako pra- i staropolska nazwa o archaicznej strukturze wygłosi dr hab. Stanisława Sochacka, prof. IŚ.

Informacje o prelegentach:

Bartosz KUŚWIK, dr, dyrektor Instytutu Śląskiego, jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Zainteresowania badawcze dr Kuświka koncentrują się wokół dziejów harcerstwa okresu stalinowskiego, a także szeroko pojętego nauczania historii. Jest redaktorem i współredaktorem szeregu monografii wieloautorskich, autorem i współautorem artykułów naukowych, popularnonaukowych, a przede wszystkim materiałów edukacyjnych.

Stanisława SOCHACKA dr hab., związana z Instytutem Śląskim od roku 1961. Była kierowniczka Pracowni Onomastycznej, redaktorka Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska. Badaczka nazewnictwa śląskiego, kulturalnych kontaktów polsko-czeskich oraz początków badań slawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W jej dorobku naukowym znajdujemy takie prace, jak: Listy Lucjana Malinowskiego do Jarosława Golla, Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki czy Popularny słownik nazw geograficznych Górnego Śląska na tle podziału znaczeniowego. Redaktorka i współredaktorka szeregu monografii wieloautorskich. Autorka wielu artykułów naukowych.