Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się online, 26 maja 2021 r., wyjątkowo o godz. 15.00 na kanale YouTube Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu) oraz na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu).

Wykład pt. Współczesne spojrzenie na wydarzenia sprzed stulecia. Projekt “Słownika Powstań Śląskich”, wygłosi prof. dr hab. Maciej Fic.

Dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – dyrektor kierunków w Instytucie Historii oraz indywidualnych studiów nauczycielskich w Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego, badacz historii Polski XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska); problematyki kształcenia i popularyzacji wiedzy historycznej. Rzeczoznawca podręcznikowy przy MEiN, ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, zastępca redaktora „Wieków Starych i Nowych” oraz „Śląskiego Almanachu Powstańczego”. Autor m.in. Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Katowice 2014], Jan Kustos (1893-1932) – separatysta czy autonomista górnośląski? [Katowice 2010], Wilhelm Szewczyk (1916-1991). Śląski polityk i działacz społeczny [Katowice 2007], współautor i współredaktor „Słownika Powstań Śląskich”.